Διοικητικό Συμβούλιο ΟΑΧ Αναπληρωματικοί Ελεγκτική επιτροπή

Παντελαίων Στέφανος

Κωτσάκης Γεώργιος

Νερούτσος Σπύρος

Ιωάννου Νίκος

Ρουμπής Μιχαήλ

Πανταζής Γεώργιος

Τσιωπος Παύλος


Νησιωτη Ελένη

Κολιαβασιλης Άλκης


Καπραλος Ανδρέας

Σαξιωνης Παναγιώτης

Περουλη Μαριαννα